Turečtí pastevečtí psi - Akbash, Karabash, Kangal

20. prosince 2006 v 22:52 | Michal Václavík |  O plemeni ...
Turečtí pastevečtí psi
Akbash, Karabash, Kangal
V odkazech v literatuře se píše: "V horách Malé Asie, ve středním Kavkazu žijí psi silní a těžcí, s hustou srstí, pasteveckého typu. Kurdové upřednostňují bílé jako hlídače a ochránce stád a používali je také při lovu medvědů a divokých prasat. Někteří tito psi jsou velcí jako malý osel a stejně tak silní. Jejich masivní hlavy s tmavýma očima jim dodávají majestátního, královského vzhledu. Jejich pohled je téměř lidský, srší inteligencí, v tom předčí každé známé zvíře. Jejich chování je šlechtické a důstojné. Počet psů u stád se řídí vždy podle jejich velikosti, pohybuje se od 2 do 6 psů, ti mohou pracovat i zcela samostatně".
"Ostří psi, kteří hlídali stáda, štěkali divoce za námi, to je vlastně nejnepříjemnější při cestování kurdskou krajinou. Psi, kteří zuřivě vyběhnou za každým cizincem a nedají se zahnat ani házením kamenů a ranami bičem, skáčou po nohách nebo jdou po hrdle. A přitom se nesmějí střílet, neboť majitelé těchto divokých zvířat, která si počínají jako vlci, nerozumí v této souvislosti žádné legraci".
"Tato zvířata, která sama dorážejí na jezdce, sotva kdy ustoupí vlkům, a když je jimi člověk netušeně přepaden, pak je, když už ne zcela
rozsápán, tak jistě jejich mohutným chrupem tak zřízen, že může být zmrzačen nebo dokonce přijít o život".
"Mohutní, divocí psi, kteří byli průvodci ovčích a kozích stád, kteří útočili na náš vůz jako vlci, když jsme se k nim přiblížili".
Můžeme se domnívat, že tito psi vznikli ve střední Asii a přišli do Malé Asie s Nomády. Turecko je velká země, její jádro tvoří náhorní plošina Anatolie. Vládne zde vysloveně kontinentální klima s horkými, suchými léty a extrémně studenými zimami.
Ve východoanatolské vysočině je hustota obyvatel většinou pod 10 obyvatel na km2. Pěstování pšenice, kdysi silně podporované, zde zaniklo částečně kvůli silné erozi půdy způsobené větrem a vodou. Země se vrátila do své původní podoby tj. travnatá step, tyto travnaté stepi jsou využívány především ovčími a kozími stády. Stáda jsou ochraňována odedávna velkými psy. Existují různé regionální typy, kontrolovaný čistokrevný chov je zde pouze výjimkou.
A jak plní své povinnosti turečtí pastevečtí psi dnes? "Při jízdách z Ankary k ruským hranicím nás překvapili psi, kteří se nikdy neukazovali kolem stád ovcí ve dne. Většinou byli uvázáni ve vesnicích. Teprve v temnotě nastupovali do akce vyzbrojeni ostnatými obojky proti prokousnutí hrdla. Uprostřed noci jsme náhle uslyšeli výt vlky. Postrašené ovce a jehňata bečely jako pomatené a náhle zazněl divoký štěkot asi tří psů. Po čtvrt hodině bylo vše pryč", tak se bez povelu svých pánů starají pastevečtí psi o svůj revír.

V Turecku neexistuje žádný kynologický spolek a v důsledku toho chybí také národní plemenná kniha. Neexistuje žádný klub, který by se zabýval domácími plemeny psů a prosazoval je. Čistokrevný chov v současné době zajišťují především americký, anglický a německý klub, které vytvořily standardy a chovají psy s rodokmeny.
FCI uvedla v platnost standard pod označením Anatolský pastevecký pes, tím byli akbash, karabash a kangal zahrnuti jako varianty stejného plemene, které mohou být navzájem kříženy, což je chybné. Žádného zodpovědného chovatele nenapadne křížit bílého dlouhosrstého akbashe se žlutým krátkosrstým kangalem a o jejich potomcích tvrdit, že by měli být čistokrevnými psy.
Lze tedy předpokládat, že všechna tři plemena jsou variantou velkého pasteveckého psa z Orientu, ale nelze přehlížet, že bílý akbash může být chován jako zcela samostatné plemeno, protože bílá se oproti šedožluté kangala chová recesivně tzn. při vzájemném křížení bílých psů jsou potomci pouze bílí. Křížení akbashe s krátkosrstým šedožlutým kangalem nemůže mít pro toto ani pro jiné plemeno nějakou výhodou. Je třeba snažit se o čistokrevný chov obou plemen.
Standard FCI obsahuje ještě nedostatky:
1. Nejsou to psi v žádném případě neagresivní, naopak, agresivita byla tureckými pastýři právě vyžadována a je i dnes znakem plemene, s čímž je nutno počítat.
2. Nebylo nic řečeno o tom, že existují minimálně dvě zřetelně se od sebe lišící plemena, totiž bílý, většinou dlouhosrstý akbash a žlutohnědý kangal s černým zbarvením na hlavě a uších. Dlouhosrstost je považována ve standardu za chybu!
Již pojmenování "anatolský" je chybné. Anatolie je výlučně vnitrozemí dnešního Turecka,
psi, ale především bílý dlouhosrstý akbash, se nevyskytují jen v Anatolii, nýbrž prakticky v celé Malé Asii. Správné by bylo proto označení "turečtí pastevečtí psi". Zda mohou být chováni kangalové a karabashi jako samostatná plemena navždy je nejisté. Nemělo by smysl chovat stejné plemeno pod dvěma různými názvy, to by vedlo jen k nežádoucímu omezení bez toho ještě značně malé chovatelské základny.


Nyní již k jednotlivým plemenům:
Akbash
Pochází ze západní části Anatolie. Jeho jméno znamená "bílá hlava". Je to velký pastevecký pes s dlouhýma nohama s výškou 81 až 86cm u psů a 71 až 81 u fen. Patří do skupiny velkých bílých pasteveckých psů, které můžeme najít v různých zemí. Úzké příbuzenství s maďarským kavaszem, slovenským čuvačem a polským podhalaňským pasteveckým psem je pravděpodobné. Teorie o tom, že pyrenejský horský pes stejně jako italský maremmanský pastevecký pes a jako všichni velcí bílí pastevečtí psi v Evropě jsou potomky akbashe, který měl být zase přivezen do Anatolie asijskými kmeny, má slabé základy. Jsou to spekulace, které nelze dokázat. Od všech zde jmenovanýchpasteveckých psů se akbash liší především tím, že má lehčí stavbu těla a je vysoký. Při výšce okolo 86cm se pohybuje jeho tělesná hmotnost od 42 do 55kg, ve srovnání se svatobernardským psem nebo pyrenejským horským psem je to relativně málo a podmiňuje to spíše lehkého než kompaktně stavěného psa. Akbash je dnes chován v krátkosrsté a dlouhosrsté variantě. Dlouhá srst je buď lehce zvlněná nebo hladká. Přední končetiny a ocas jsou u dlouhosrstého akbashe bohatě osrstěny. Krátkosrstý akbash má tvrdou srst a pod ní hustou podsadu a i u něho je zadní strana předních končetin více nebo méně osrstěna.
V USA již existuje "Akbash Dog Association International", která vede vlastní plemennou knihu, do které je doposud zaznamenáno okolo 300 akbashů. A.D.A. vypracovala standard plemene, který publikovala.
V Německu existuje unie milovníků a chovatelů tureckých pasteveckých plemen psů, jejímž cílem je čistokrevný chov a rozšíření akbashů.
Jejich hlídací a ochranný instinkt je silně rozvinut, mají odpovídající přirozenou agresivitu, která by se neměla podporovat. Do dnešní doby není akbash uznán FCI.
Karabash
Název karabash znamená "černá hlava". Standard vypracovaný anglickým "Karabash Dog clubem" (zal. 1965) ho popisuje jako vysokonohého, silně stavěného psa se širokou
lebkou s těžkou hlavou a s krátkou a hustou srstí, je vždy jednobarevný, hnědý v různých odstínech, mezi jinými ale také žíhaný. Charakteristická je černá maska, která mu dala jméno. Mění se od úplně černé hlavy až k černému čenichu a černým uším. Přednost mají psi se zcela černou hlavou. Výška se pohybuje mezi 73,6 až 81cm u psů a 71 až 78,8cm u fen. Má převislé uši, které se mu dodnes v Turecku kupírují, často zcela krátce, na ochranu proti vlkům. Jeho úlohou byla odedávna (a v jeho vlasti ještě dnes je) ochrana stád ovcí a koz proti vlkům, které předčí rychlostí a silou. Využíval se také jako pes válečný. Karabash je mimořádně robustní plemeno, je skromný a že se tito psi dožívají věku až 20 let, hraničí již skoro se zázrakem.
Ve 20. století zanikly čistokrevné chovy pasteveckých psů s výjimkou kangalů, o kterých budeme hovořit dále. Rozlišení karabashů a kangalů je mimořádně nejasné. Standard vypracovaný "Karabash Dog clubem" (Anglie) a "Kangal Club of America" (Amerika) publikovaný standard kangala jsou prakticky identické.
Je proto oprávněná otázka, zda se vůbec vyplatí zavedení dvou různých označení pro zřejmě stejné plemeno.
Kangal
Své jméno získal od aristokratické rodiny Kangalů anatolské provincie Sivas v Anti-Tauru. Rodina Kangalů, nyní vlastníků velkých statků v Sivě, odvozuje svůj původ od turkmenských bejů. Dnes jsou šlechtické tituly v Turecku zrušeny, ale Kangalové si udrželi svůj význam, patří jako dříve k horním společenským vrstvám. Zasedají v tureckém parlamentu, jsou lékaři a jsou ještě stále majiteli velkých statků v kangalském distriktu v Sivě. Jsou známí jako vyhlášení chovatelé koní a ovcí. Tito majitelé velkých statků sehráli pro po nich pojmenované psy důležitou úlohu. Kangalové sice žádnou vlastní plemennou knihu nevedli, ale neponechávali chov náhodě, nýbrž připouštěliurčité psy k feně podle výběru, a to se dělo po staletí. Tak vznikl v Sivě zcela určitý typ pasteveckého psa, který je v Turecku považován za "národního psa". I Turek, který se obzvláště nezajímá o psy, slyšel už pravděpodobně něco o kangalech, zejména když je toto plemeno zobrazeno dokonce na tureckých poštovních známkách.
Kangal se liší, jak již bylo řečeno od karabashe jen málo. Jeho předností je pouze to, že pochází z chovu Kangalů, tedy že je považován za více nebo méně čistokrevného.
Nejlepší a nejčistokrevnější kangalové pocházejí dnes stále z provincie Siva a jen takoví psi jsou zapisováni do plemenné knihy "Kangal Club of America". Jako u karabashů tak i u kangalů se jedná o velkého psa s převážně šedohnědou barvou, často bílou skvrnou na hrudi nebo bílými tlapkami. Charakteristická je černá maska nebo celá černá hlava. Velikost odpovídá mírám udaným u karabashe, pes o výšce 80cm váží 60kg a více, jsou to tedy skutečně masivní psi. Strakatí psi nebyli u kangalů nikdy použiti pro chov.
Chovatelé kangalů v Sivě jsou přesvědčeni o tom, že se u jejich psů jedná o čistokrevné plemeno, které se liší od všech ostatních tureckých psů a které zůstalo nezměněno po staletí. Uznávají také standard vypracovaný "Kangal Club of America", a protože nemají vlastní klub, vedou chov podle tohoto standardu. Turecké znění, podepsané Kangaly v Sivě a notářsky ověřené, je uloženo v aktech amerického klubu.
Zdroj: www.ifauna.cz - Tereza Vojtová
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Andrea | E-mail | 4. prosince 2007 v 22:12 | Reagovat

zdravím, ráda bych si koupila anatolského pasteveckého psa. chtěla jsem se zeptat zda je to pes celoroční a hlavně zda má rád děti.

Děkuji za odpověd.

jso prosím stránky kde bych se dočetla o těchto psech více? děkuji.s pozdravem Andrea

2 jiri kotlar | E-mail | 17. února 2008 v 3:05 | Reagovat

Zdravim, rad bych si koupil psa stene  Kangala.Ale rad bych vedel jak se tito psy chovaj ke svemu panu a k detem,jetli muzete tak bych byl rad kdyby jste my podali nejake informace o tomto plemeni.    Predem dekuji.

                                           Jirka

3 Milan | E-mail | 16. srpna 2008 v 21:16 | Reagovat

super pes,chci ho,koupim ho Kangala

4 Vicky | E-mail | 13. října 2009 v 6:34 | Reagovat

Měl bych zájem k chaloupce poiřídit si KANGALA i bez PP...prosím nabídněte

5 Tina | 4. listopadu 2010 v 8:11 | Reagovat

Je "skvělé", když si naprosto nezkušení lidé pořizují psa tohoto plemene. Zcela nezávislého na pánovi, i když milujícího svou rodinu a schopného kdykoliv tvrdě zasáhnout. Skutečně velmi "bezpečné" pro okolí.

6 jana | E-mail | 7. listopadu 2010 v 19:31 | Reagovat

dobry den chtela bych se zeptat jak moc je tezke sehnat kangalského pasteveckého psa?  predem dekuji za odpoved

7 Pepa | E-mail | 15. července 2011 v 15:13 | Reagovat

Má někdo v ČR psa plemene Akbash?

8 Míra | E-mail | 10. srpna 2011 v 2:25 | Reagovat

koupím kangala!podle mě je to středoasijec!!adresu prosím

9 Pavel | E-mail | Web | 15. října 2011 v 13:17 | Reagovat

Máme psa a hledáme fenu. Je to originál Sivas Kurdish Kangal přímo z Turecka.

10 Hana | 5. prosince 2011 v 11:39 | Reagovat

My máme dvouletou holčičku Akbashe. Nádherná srdnatá temperamentní slečna. Velice zodpovědně a na plnou pěst ochraňuje svého přítele teriéra a své tři kočičí miláčky. Před půl rokem jsme ji našli v útulku. Neznaje její plemeno jsme si jí vzali. Mysleli jsme si že je to jen nějaká zprsklina. Ovšem manžel nebyl líný a původ naší slečny našel. Jsme velice pyšní. Když jsme si jí vzali, bylo to nevycválaný podvíživený rok a půl straré štěně, naprosto neochotné sdílet s námi naše představy o výchově psa. Utíkala, byla jako zblázněná. Nepřišla si pro pohlazení, jídlo si zahrabávala na zahradě. Postupem času se důvěra velice prohloubila. Je z ní pořádná ženská s autoritou po celé vesnici. Má 84 cm v kohoutku a váží 61 kilo. Mazlí se jen tehdy, když ji žádní jiní psi nevidí. Úžasný hlídač, ovšem jak jsme zjistili - do více zalidněné vesnice se nehosí. Ani na okraj města. Takového psa by měli mít lidé,co mají velkou zahradu (neboť akbash si velice rád několikrát za den oběhne celý svůj pozemek), početnou rodinu, nebo jiná (ovšem méně dominantní) zvířata která by mohla chránit a to celé na okraji vesnice, nebo jinde na velice málo zalidněné ploše. Sežere víc než manžel, bobečky sází v jednom okruhu. Zamordovala by každé zvíře které by snad mohlo být pohlazeno od smečky, nebo by někomu z ní mohlo ublížit. Akbash je můj několikátý, avšak poslední a nejoblíbenější pes.

11 yvetta | E-mail | 8. února 2012 v 22:15 | Reagovat

[7]:Ano mám Kangala a je to zlatíčko, jen trošku svohlavé:)) miluje děti a je to skvělý hlídač :))

12 Alena | E-mail | 2. června 2012 v 13:03 | Reagovat

My name is Alеna. I'm from Ukraine.
I want to have two Kangal. Girl and boy from different parents.
I really liked your dog.

Tell me if they have puppies now?

13 Andy | E-mail | 23. listopadu 2012 v 20:04 | Reagovat

Dobrý den .Jaký klub uchovňuje Kangala a co vše je třeba ?

14 summer dress | E-mail | Web | 17. ledna 2013 v 9:01 | Reagovat

I really didnt want to write a comment containing only something like?great post
http://www.movedress.com

15 large size bridesmaid dresses | E-mail | Web | 17. ledna 2013 v 12:51 | Reagovat

Hey there! Great stuff, please do keep us posted when you post something like that!
http://www.movedress.com/function-occasion.html

16 cheap formal wedding dresses | E-mail | Web | 17. ledna 2013 v 20:11 | Reagovat

This is a fantatic site. Good clean user interface and very informative articles. I will be coming back in a bit, thanks for the great blog.
http://www.movedress.com/bridesmade-dress-function-occasion.html

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama